Ik heb jullie privacy altijd belangrijk gevonden. Er verandert aan mijn werkwijze eigenlijk niets. Behalve dat ik jullie nu actief vertel hoe ik met jullie persoonsgegevens omga. Dat doe ik in deze privacyverklaring, hierin lezen jullie wat jullie kunnen verwachten. 

 

Bedrijfs en contactgegevens

Tessa Bruggink Fotografie
Vijverlaan 172
3319 SV Dordrecht
+31-640566538
www.tessabruggink.nl 

Waarom een privacy statement?

Omdat vanaf 25 mei 2018 in heel Europa een nieuwe wet in werking treedt. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is gemaakt om de privacy wetgeving in heel Europa op één lijn te krijgen en naar een hoger niveau te tillen. Zo zijn onze gegevens nog beter beschermd. 

Wat is er veranderend?

Voor mij is er in principe niets veranderd, want ik ging al zorgvuldig om met jullie gegevens. Het grote verschil is dat ik het nu duidelijk heb opgeschreven en actief met jullie communiceer.

Op welke vragen geef ik o.a. antwoord in deze privacy verklaring? 

 1. Welke gegevens ik van jullie verzamel.
 2. Waarom ik die verzamel.
 3. Hoe ik jullie gegevens verzamel, deel en bescherm.
 4. De rechtsgrondslagen op basis waarvan ik jullie persoonsgegevens verwerk.
 5. De rechten die jullie hebben in het kader van privacy.

Inleiding

Ik verwerk persoonsgegevens. Ik wil jullie hierover graag duidelijk informeren. In deze privacy verklaring geef ik antwoord op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van jullie gegevens. 

Hebben jullie hierover vragen? Dan kunnen jullie direct met contact opnemen met mij en mailen naar: tessa@tessabruggink.nl 

Omdat juridische taal niet altijd begrijpelijk is, wil ik eerst uitleggen wat wordt verstaan onder ‘persoonsgegeven’ en ‘verwerken’. 

Persoonsgegeven: alle gegevens die direct of indirect iets over jullie zeggen. Bijvoorbeeld jullie namen of e-mailadressen, maar ook wanneer jullie jarig zijn of jullie bankgegevens. 

Verwerken: alles wat er met jullie persoonsgegevens wordt gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jullie gegevens.

 

Van wie verwerk ik persoonsgegevens? 

Ik verwerk persoonsgegevens van personen die bij mij een fotoshoot boeken, die interesse tonen in mijn producten of diensten, of mensen die aan een bedrijf verbonden zijn waar ik zelf mee wil samenwerken.

 

Waarom verwerk je onze persoonsgegevens? 

Er zijn verschillende doelen, waarom ik jullie persoonsgegevens verwerk. 

 • Om een relatie/overeenkomst met jullie aan te kunnen gaan. 
 • Om jullie de betaling te kunnen laten doen. 
 • Om jullie te kunnen informeren over wijzigingen over diensten of producten.
 • Om jullie bruiloft optimaal te kunnen fotograferen. 
 • Om goederen en diensten (trouwalbums en andere gekochte producten) te kunnen afleveren. 
 • Ook analyseer ik jullie gedrag op de website, om deze te kunnen optimaliseren en af te stemmen op jullie voorkeuren en gedrag. 
 • Om belasting aangifte te kunnen doen en te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

 

Met welke andere partijen werk je samen die ook inzage hebben in mijn persoonsgegevens? 

Ik verkoop jullie gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, na jullie toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jullie gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jullie gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Geef je ook gegevens door aan partijen buiten de EU? 

Ja, ik werk ook met partijen die niet binnen de EU gevestigd zijn (zie lijst). Ik geef gegevens aan hen door zodat ik mijn afspraken met jullie kan naleven. Zoals het aanbieden van een online galerij of om met jullie te kunnen communiceren via Gmail. Ik werk alleen met partijen samen die zich ook conformeren aan de nieuwe Europesche Privacy Wetgeving. Hoe zij met jullie gegevens omgaan staat vermeld in de verwerkersovereenkomst die ik met hen heb. Hiermee zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. 

 

Zijn de verwerkersovereenkomsten inzichtelijk? 

Jullie kunnen inzage krijgen in de verwerkersovereenkomsten die ik heb met partijen door te mailen naar tessa@tessabruggink.nl 

 

Welke persoonsgegevens verwerk je? 

Gegevens Wat voor soort gegevens zijn dit? Voorbeeld van gebruik 
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht.  Om de overeenkomst te kunnen maken en om op een persoonlijke manier met elkaar om te gaan. Om jullie te mailen en bellen over praktische zaken m.b.t. jullie bruiloft. Jullie geslacht is te herleiden uit de foto’s. De foto’s worden opgeslagen op beveiligde harde schijven bij mij thuis of op kantoor. De foto’s worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe bruidsparen, alleen met jullie toestemming.
Bijzondere persoonsgegevens Ras en geaardheid Jullie afkomst (ras) zal te zien zijn op de foto’s. Deze vallen onder de categorie gevoelige informatie. Ook is op de foto’s te herleiden wat jullie seksuele geaardheid is, omdat ik jullie fotografeer als partners. Ik sla deze foto’s op minstens 6 maanden op een harde schrijf en gebruik deze alleen met jullie toestemming voor promotiedoeleinden. 
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van mijn website en e-mails die ik jullie stuur.  Zie hiervoor ook mijn cookie verklaring, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee jullie mijn website bezoeken.  Om mijn website te kunnen gebruiken en te zorgen voor nog meer gebruikersgemak. Hoe sneller jullie kunnen vinden waar je naar opzoek bent, hoe beter. 
Betaal en transactiegegevens Jullie bankrekeningnummer – de namen van de rekeninghouders – en dat er een betaling heeft plaats gevonden.  Nodig om geld over te kunnen maken voor de aanbetaling, restfactuur en eventuele extra aankopen. 
Gegevens die ik deel met andere partijen Jullie foto’s, e-mails, facturen, identificerende gegevens. Ik ben verplicht financiële gegevens te verstrekken aan de belastingdienst. Andere partijen zoals marketing gerelateerde bedrijven die ik inschakel voor mijn dienstverlening hebben ook beschikking over jullie gegevens. Wat zij met jullie gegevens doen staat vermeld in een verwerkersovereenkomst. Die bij mij opvraagbaar is. Pixieset is een voorbeeld van een partij waar ik jullie online galerij maak. Zij hebben dus beschikking over jullie foto’s (persoonsgegevens). 
Foto’s Visuele beelden die communiceren wat er in het verleden is gebeurd. Waarop mensen en situaties herkenbaar worden afgebeeld Op locatie: Jullie foto’s worden op 2 geheugenkaarten opgeslagen in mijn camera’s tijdens het schieten. Wanneer de geheugenkaart vol is, bewaar ik de kaartjes op mijn lichaam zodat ik risico op diefstal tot een minimum beperk. Thuis: Wanneer ik jullie foto’s nog niet heb opgeleverd komen jullie foto’s op twee harde schijven te staan die fysiek op een andere locatie aanwezig zijn. Dus niet in een huis. Om het risico te beperken dat wanneer er brand is, jullie je foto’s kwijt zijn. Wanneer ik de foto’s heb opgeleverd zijn ze nog 6 maanden opvraagbaar. Ik heb de intentie de foto’s te bewaren zolang mijn bedrijf bestaat, maar dit kan ik niet garanderen. Het kan zijn dat ik niet het geld en de middelen heb om de groeiende hoeveelheid foto’s te blijven opslaan. Mijn huis en kantoor zijn goed beveiligd/ altijd op slot zodra ik de deur uit ga. Presentatie: jullie foto’s worden alleen door mij gebruikt voor promotiedoeleinden na jullie toestemming. 

 

Hoe kom je aan onze persoonsgegevens? 

Ik ontvang jullie persoonsgegevens omdat jullie die zelf aan mij geven. Bijvoorbeeld wanneer jullie een overeenkomst met mij sluiten of een mail sturen met of zonder het contactformulier op mijn website. En d.m.v. hetgeen waarvoor jullie mij hebben ingehuurd, namelijk het maken van foto’s. Een foto is ook een persoonsgegeven. 

 

Waarom verwerk je onze persoonsgegevens? 

Er zijn verschillende redenen en grondslagen, waarom ik jullie persoonsgegevens verwerk. 

Doel  Uitleg doel Grondslag
Om een relatie/ overeenkomst met jullie aan te kunnen gaan.  Ik heb direct of indirect identificerende gegevens van jullie nodig om te kunnen doen waar jullie mij voor inhuren. Als ik jullie gegevens niet mag verwerken kan ik geen overeenkomst maken, jullie huis niet vinden en zelfs geen foto’s maken. Deze gegevens worden bewaard zolang mijn onderneming bestaat. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om jullie de betaling te kunnen laten doen.  Wanneer jullie mij betalen wordt jullie bankrekeningnummer geregistreerd bij mijn bank en administratieprogramma. Omdat mijn bank en administratie programma’s digitaal zijn, zullen deze gegevens worden bewaard zolang mijn onderneming bestaat. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om jullie te kunnen informeren over wijzigingen over diensten of producten. Ik wil jullie kunnen contacteren als er dingen wijzigen voor jullie bruiloft. Nadat jullie alle producten hebben ontvangen zullen jullie geen e-mails meer ontvangen over producten of diensten. Wel kan het zo zijn dat ik jullie feliciteer met jullie jubileum.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Om jullie bruiloft optimaal te kunnen fotograferen.  Als ik informatie mis of moet delen over praktische zaken met betrekking tot de bruiloft. Bijv. Als de shootlocatie gewijzigd is. Ook praktische zaken als adressen heb ik nodig om te kunnen fotograferen en bij het juiste huis te staan. De informatie op de vragenlijsten zal ik bewaren zolang mijn onderneming bestaat. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om goederen en diensten (trouwalbums en andere gekochte producten) te kunnen afleveren.  Ik heb jullie adresgegevens nodig om jullie album te kunnen opsturen wanneer jullie hiervoor gekozen hebben. Jullie adresgegevens worden alleen bewaard in het archief met mijn overeenkomsten, zolang mijn onderneming bestaat.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Ook analyseer ik jullie gedrag op de website, om deze te kunnen optimaliseren en af te stemmen op jullie voorkeuren en gedrag.  Om jullie goed van dienst te blijven zijn, werk ik voortdurend aan de verbetering en ontwikkeling van mijn diensten. Ik werk samen met partijen als Google Analytics om gegevens te kunnen verwerken en te analyseren. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Om belasting aangifte te kunnen doen en te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.  Belasting aangifte doen, omzetbelasting en inkomstenbelasting.  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Om nieuwe klanten aan te trekken Ik wil laten zien dat ik mijn diensten en fotografie blijf ontwikkelen. Bovendien wil ik laten zien welk product ik verkoop en daarom moet ik echte bruiloften laten zien. Foto’s van echte momenten met het bruidspaar, maar ook familie en vrienden.

Ter promotie van mijn werk laat ik foto’s zien op mijn website, Instagram, theperfectwedding.nl, fearlessphotographers.com e.a. websites. Ook kan het zijn dat ik foto’s instuur voor fotowedstrijden om mijn kwaliteit aan te tonen bij (mogelijke) klanten. De foto’s zijn 6 maanden opvraagbaar en worden eventueel bewaard zolang mijn onderneming bestaat. 

De gegevensverwerking/ publicatie is op basis van jullie toestemming. 

 

Maak je automatische besluiten over ons? 

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tessa Bruggink Fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang bewaar ik jullie persoonsgegevens?

Foto’s die ik in jullie opdracht maak worden minstens 6 maanden bewaard als back-up waar jullie gebruik van kunnen maken mochten jullie de foto’s verliezen. Daarnaast wil ik de foto’s bewaren zolang Tessa Bruggink Fotografie bestaat, maar kan ik er altijd voor kiezen om deze na 6 maanden te wissen. De foto’s worden sowieso direct verwijderd op het moment dat jullie daar om vragen. 

 

Gebruik je cookies?

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van jullie computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jullie voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jullie surfgedrag bijhouden zodat ik eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jullie eerste bezoek aan mijn website hebben ik je al geïnformeerd over deze cookies en toen heb ik toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

Hoe kunnen wij ons afmelden voor cookies?

Jullie kunnen je afmelden voor cookies door jullie internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Welke rechten hebben wij?

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering; jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om jullie eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door mij en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jullie bij mij een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die ik van jullie heb in een computerbestand naar jullie of een ander, door jullie genoemde organisatie, te sturen. 

 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen en/ of verwijderen?

Jullie kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens gegevens overdraging van jullie persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jullie persoonsgegevens sturen naar tessa@tessabruggink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jullie is gedaan, vraag ik jullie een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jullie privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jullie verzoek.

 

Klacht indienen?

Ik wil jullie er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveilig je onze persoonsgegevens? 

Jullie gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard. Waar beschikbaar, gebruik ik tweetraps authentificatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden.

 

Waar kunnen we terecht voor vragen? 

Ik ben een eenmanszaak en daarom ook de privacy functionaris. Vragen, opmerkingen of gebruik maken van jullie recht neem dan contact op met tessa@tessabruggink.nl 

 

Tot slot: Tekst in algemene voorwaarden omtrent gebruik van foto’s voor promotie doeleinden: 

Om het bedrijf gezond te houden en nieuwe klanten aan te trekken moet het werk van de fotograaf dat te zien is op bijvoorbeeld de website, up to date zijn. De fotograaf vraagt het bruidspaar daarom via de vragenlijst of ze foto’s voor promotie doeleinden mag gebruiken. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De fotograaf zal altijd foto’s laten zien, die het bruidspaar en de bruiloftsgasten positief weergeven. Het is het doel van de fotograaf om aan toekomstige bruidsparen te laten zien hoe zij een verhaal vertelt met haar foto’s. De fotograaf zal overigens niet automatisch iedere bruidsreportage gebruiken voor promotiedoeleinden. De klant kan zijn of haar gegeven antwoord op de vragenlijst ten alle tijden wijzigen en kan altijd het verzoek indienen om specifieke foto’s te verwijderen. Het is niet realistisch om iedere gast op de bruiloft om toestemming te vragen de foto’s waarop zij te zien zijn te gebruiken. Zij kunnen contact met de Fotograaf opnemen als zij problemen hebben met de publicatie. Verzoeken kunnen gestuurd worden naar: tessa@tessabruggink.nl. De fotograaf zal deze verzoeken altijd binnen 2 weken beantwoorden.