Algemene voorwaarden Tessa Bruggink Fotografie 

De Klant gaat akkoord met het volgende algemene voorwaarden:

1. Privacy en persoonsgegevens

 1. In mijn online vragenlijst stel ik de vraag of ik jullie foto’s mag gebruiken voor promotiedoeleinden. Jullie hebben de controle over de publicatie van jullie eigen foto’s.
 2. Om jullie bepaalde diensten te kunnen aanbieden worden jullie gegevens gedeeld met de volgende leveranciers: namen en mailadres worden gedeeld met de online  dienst Smartslides voor jullie slideshow en met de online dienst; Pic-time voor jullie persoonlijke online galerij. Studio Ninja is mijn klant systeem. Dropbox gebruik ik voor het opslaan van sommige bestanden. Al deze bedrijven gebruiken jullie informatie alleen voor de doeleinden waarvoor ik ze inhuur. Alle gegevens zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. Ook jullie persoonlijke galerij en slideshow zijn alleen voor jullie toegankelijk met een wachtwoord. Wanneer jullie akkoord gaan via de vragenlijst met het delen van de foto’s op social media, mijn website en fotowedstrijden dan zijn de regels van die partijen van toepassing.
 3. Indien de klant een product besteld kan de fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.
 4. De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met eventueel een vervangend fotograaf, secondshooter of assistent.

2. Levering fotomateriaal

 1. Het is duidelijk dat de Klant Tessa Bruggink Fotografie inhuurt vanwege haar technische en artistieke expertise, daarom heeft Tessa Bruggink Fotografie het recht om de foto’s zo te schieten, bewerken en goedkeuren naar eigen inzicht.
 2. Tessa Bruggink Fotografie geeft 150% van haar kunnen, maar de Klant begrijpt de onvoorspelbare aard van journalistieke fotografie en neemt afstand van enig recht tot civiele actie als gevolg van gemiste foto’s (inclusief maar niet beperkt tot het onbedoelde toebrengen van emotioneel leed en nalatigheid).
 3. De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 8 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum.
 4. De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Tessa Bruggink Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Tessa bepaald. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een”same-day-edit”, nabewerking op de dag zelf (tegen meerprijs) betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid.
 5. Jullie krijgen minimaal 250 foto’s. Alle foto’s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Tessa Bruggink Fotografie typerende wijze van bewerken.
 6. Foto’s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn.
 7. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het resultaat na editen het eindproduct is.
 8. Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Tessa Bruggink Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk. Het hierboven minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.
 1. Klant moet klachten over de dienstverlening melden binnen vijf werkdagen na de shoot of levering.
 2. Tessa Bruggink Fotografie doet haar uiterste best om zoveel mogelijk familie en vrienden te fotograferen, maar garandeert niet dat iedereen betrokken bij de bruiloft zal worden gefotografeerd of aanwezig zal zijn op de door de fotograaf geselecteerde foto’s.
 3. De geleverde prestaties zijn en diensten zijn een inspanning-verbintenis, geen resultaatsverbintenis.

3. Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

 1. De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten heeft altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van producten te registreren) tijdens de dag.
 2. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden.
 3. De foto’s mogen op social media gewoon worden gedeeld worden; vermeld wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Tessa Bruggink Fotografie.
 4. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: foto: Tessa Bruggink Fotografie (www.tessabruggink.nl). De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje. Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst.

4. Auteursrecht van de foto’s 

 1. Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 2. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
 3. Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 4. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden kunnen apert worden aangevraagd bij de fotograaf.
 5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 6. De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Tessa Bruggink Fotografie naast vermelding van de website: www.tessabruggink.nl
 7. Het is niet toegestaan de foto’s door te sturen naar leveranciers van jullie bruiloft. Leveranciers kunnen hiervoor direct contact opnemen met Tessa Bruggink Fotografie.

5. Locatie fotoshoot

De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Tessa Bruggink kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien jullie in dit geval buiten geen foto’s willen te maken. Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

6. Mee-fotograferen

 1. Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.
 2. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie mogen ook foto’s maken, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. De fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.
 4. Het is voor de fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter.

7. Prijzen

 1. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die een klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijswijzigingen.
 2. Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (Vnl. Huwelijksreportages).

8. Betaling

 1. De aanbetaling-factuur dient 1 week na verzending te worden betaald en geldt als akkoord op de overeenkomst. Daarmee is de overeenkomst bindend.
 2. De restfactuur wordt voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 14 dagen na de huwelijksdag te zijn betaald.
 3. Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd vanwege ernstige prive-omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van ziekte of een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er eerst naar een andere datum worden gekeken.
 4. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de 350,- aanbetaling door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag in bezit blijven van de fotograaf.
 5. Tessa Bruggink Fotografie kan bij verzetten niet garanderen dat een nieuwe gewenste datum vrij is in haar agenda. Zie punt 4. 
 6. Eventuele prijsverhogingen zullen worden doorberekend in geval van verzetten.
 7. Tessa Bruggink Fotografie heeft het recht diensten en producten te weigeren vanwege wanbetaling.

9. Trouwalbums & Printwerk

 1. Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.
 2. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
 3. Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd.
 4. U kunt zich niet beroepen op het herroepingsrecht aangezien het om maatwerk gaat.
 5. Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
 6. Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 7. Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usb-stick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.
 8. Tessa Bruggink maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Tessa zelf de foto’s kiezen en een eerste lay-out voorstel doen.
 9. De lay-out zal vervolgens via een online tool voor feedback worden doorgestuurd.
 10. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de opnamedatum kunnen de aanlever-tijden en prijzen afwijken. De prijzen zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na jullie huwelijk geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.
 1. De klant ontvangt binnen 1 week na het versturen van de gewenste foto’s voor het album de eerste lay-out van het trouwalbum.
 2. De klant heeft vervolgens 2 weken om feedback te geven op het fotoalbum.
 3. Ook bij de tweede en derde feedback ronde heeft de klant 2 weken om te reageren.
 4. Klant ontvangt lay-out goedkeuring en kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden). Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Hiervoor kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren.
 5. Na goedkeuring van de lay-out zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 4-6 weken.
 6. Bij schade na verzenden vanuit Tessa Bruggink Fotografie naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Tessa Bruggink Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er geval van schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

10. Bewaren bestanden

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Advies: 1) Extra usb stick 2) online in de cloud en 3) een usb stick die zich niet in jullie huis bevindt voor het geval er wordt ingebroken of er onverhoopt brand is.
 2. Bestanden worden sowieso minstens 6 maanden bewaard vanaf het moment van versturen. Na 6 maanden is het materiaal officieel niet meer opvraagbaar.
 3. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

11. Annulering of overmacht 

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf worden jullie z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze.

1. Tessa Bruggink stelt een andere fotograaf voor (indien mogelijk); het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Tessa Bruggink Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2. Jullie hebben het recht het contract te ontbinden. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

12. Onmacht

 1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.
 2. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden.
 3. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.
 4. Tessa Bruggink Fotografie doet er alles om risico’s te beperken. Ik fotografeer met 2 camera’s, gebruik verschillende lenzen, schrijf de foto’s dubbel weg op meerdere geheugenkaarten. En bij thuis komst maak ik meerdere backups. Helaas kunnen er altijd dingen gebeuren. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
 5. Tessa Bruggink Fotografie is niet verantwoordelijk voor leveranciers of verzendvertragingen.